Program: Usposabljanje na delovnem mestu

Ste se že vključili v program UDM? Slednji je namenjen brezposelnim, katerim omogoča vključitev v delovno okolje, pridobitev praktičnih znanj in izkušenj, s čimer si povečajo možnost za redno zaposlitev, hkrati pa delodajalcem olajša finančno breme, ki ga predstavlja delavec.
Program: Usposabljanje na delovnem mestu

Usposabljanje na delovnem mestu. (Vir slike: sxc.hu)

Program Zavoda za zaposlovanje Usposabljanje na delovnem mestu je namenjen tistim, ki so prijavljeni na ZRSZ kot brezposlena oseba najmanj 3 mesece. Ti lahko z vključitvijo v program UDM spoznajo delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu, pridobijo nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu ter se vključijo v delovno okolje, spoznajo nove ljudi. Vse našteto pa predstavlja za brezposelnega nove priložnosti. 

Pogoji za vključitev v UDM

Delavec mora biti najmanj 3 mesece neprekinjeno prijavljen na ZRSZ kot brezposelna oseba. 

V usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcu se morejo vključiti tisti brezposelni:

  • ki jim je pri istem delodajalcu prenehala ali bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in so se prijavili kot brezposelni, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev;
  • ki so se pri istem delodajalcu v zadnjih 12 mesecih že usposabljali na delovnem mestu ali bili vključeni v javna dela;
  • ki so bili v zadnjih 12 mesecih pred začetkom usposabljanja že vključeni v enako ali podobno usposabljanje.

Kako poteka UDM

Usposabljanje poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v potrebnem obsegu.

Posamezno usposabljanje lahko traja 1 mesec (preprosta delovna mesta) ali 2 meseca (zahtevnejša delovna mesta). Usposabljanje za brezposelne, mlajše od 30 let, lahko traja 3 mesece. Vsa usposabljanja morajo biti zaključena do 30. 9. 2014.

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja.

Usposabljanje lahko traja največ 8 ur na dan in največ 40 ur na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Delodajalci sodelujejo v programu na podlagi javnega povabila. Ponudbe na povabilo lahko oddajo do porabe sredstev, najdlje do 1. 7. 2014, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Usposabljanje lahko poteka le pri delodajalcih, ki so z Zavodom podpisali pogodbo o izvedbi usposabljanja.

V skladu s pogodbo delodajalcem povrnejo upravičene stroške za izvedbo vašega usposabljanja:

  • 221 evrov za enomesečno usposabljanje za udeleženca (preprosta delovna mesta),
  • 354 evrov za dvomesečno usposabljanje za udeleženca (zahtevnejša delovna mesta) in
  • 487 evrov za trimesečno usposabljanje za udeleženca, ki je mlajši od 30 let.

Plačilo za delo

Zavod za zaposlovanje delavcu povrne naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

  1. Dodatek za prevoz – za vsak dan delavčeve dejanske udeležbe na usposabljanju, znaša 0,13 evrov za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
  2. Dodatek za aktivnost – znaša 3 evre za vsako uro delavčeve dejanske udeležbe na usposabljanju. *Če brezposelni prejema nadomestilo za brezposelnost, dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,50 EUR za vsako uro delavčeve dejanske udeležbe na usposabljanju. Dodatek za aktivnost se izplača za usposabljanje, ki traja najmanj 100 ur.

Preden se brezposelni vključi v program UDM, mora opraviti še zdravniški pregled. Delodajalec pa ga mora pred začetkom usposabljanja zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Vir: ZRSZ