Projekt podjetja Lenis najboljši evropski VALOR projekt

Po izboru strokovne žirije in obiskovalcev foruma je bil projekt slovenskega podjetja Lenis izbran za najboljši evropski VALOR projekt.
Projekt podjetja Lenis najboljši evropski VALOR projekt

Tehnološka agencija Slovenije.

TIA, kot ena izmed 15-ih evropskih tehnološko-inovacijskih agencij, sodeluje v projektu VALOR, katerega
namen je pospešiti prenos raziskovalnih rezultatov s tržnim
potencialom, na trg. Julija 2008 je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo
objavila javni razpis za spodbujanje procesa komercializacije znanja. Na razpis se je prijavilo 18 slovenskih podjetij, sredstva pa je
pridobilo 5 podjetij: Lenis, Acies Bio, Emsiso, Optilab ter Quarad.

Izbrana podjetja so konkurirala tudi za pridobitev oznake VALOR, kar
je uspelo podjetjema Acies Bio (s
projektom razvoja novih tetraciklinskih antibiotikov na osnovi odkrite
genske skupine) ter Lenis (s projektom razvoja in trženja sodobnih
medicinskih izdelkov na osnovi zdravilnih izločkov ličink muhe Lucilla
sericata).

Omenjeni podjetji sta se 1. aprila v Amsterdamu predstavili potencialnim investitorjem na evropski Valor konferenci, kjer so za najboljši projekt izbrali prav projekt podjetja Lenis.

Vir: TIA