Članek: Prokurist podjetja

Avtor — 10.01.2012
Prokura je posebna oblika pooblastila. Povezana je s poslovanjem gospodarskih družb in jo na drugih pravnih področjih navadno ne srečamo. Prokuro lahko podeli tako samostojni podjetnik posameznik kot vse vrste osebnih in kapitalskih družb.
Članek: Prokurist podjetja

Prokurist podjetja (Vir slike: sxc.hu)

Prokuro podeli oseba, ki je upravičena za vodenje poslov, pri s.p.-ju s.p. sam, v osebnih družbah je za podelitev prokure potrebno soglasje vseh družbenikov, pri kapitalskih družbah pa je potrebno soglasje oseb, ki so upravičeni za vodenje poslov.

Ker prokurista veže prepoved konkurence, tovrstne ali podobne dejavnosti ne sme opravljati za kakšno drugo konkurenčno družbo. Prokura se lahko vsak čas prekliče, prokurist pa tudi ne more prenesti prokure na drugo osebo.

Prokura se lahko podeli eni ali več fizičnim osebam. Če je podeljena več osebam hkrati, lahko le vse te osebe skupaj zastopajo družbo, kljub temu pa lahko tretje osebe veljavno izjavijo voljo tudi samo enemu od skupnih prokuristov.

V praksi se prokura podeljuje iz dveh razlogov:

  • omogočiti poslovanje s.p. oziroma gospodarske družbe v primeru smrti, daljše odsotnosti ali poslovne nesposobnosti s.p. oziroma direktorja družbe,
  • nadzor poslovanja članov uprave s strani lastnikov družbe.

Več o tem si preberite v članku Prokurist podjetja >>

Oznake: , ,