Prvi poziv za kandidaturo na program IKNT

Avtor — 09.10.2008
Evropska Obrambna Agencija je objavila prvi poziv h kandidaturi na program IKNT (Inovativni koncepti in nastajajoče tehnologije).
Prvi poziv za kandidaturo na program IKNT

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije.

Slovenija, kot sodelujoča v JIP-ICET programu, bo na EDA prijavila
seznam zainteresiranih kandidatov (podjetij, laboratorijev, inštitutov,
konzorcijev), ki bodo v roku izpolnila kriterije za kandidaturo
na razpisu. Vključeni bodo v skupen evropski seznam EDA in bodo s strani EDA prejeli razpisno dokumentacijo programa JIP-ICET. V skladu z razpisnimi pogoji bodo morali v okviru dostavljenega skupnega seznama tvoriti enega ali več mednarodnih konzorcijev in v roku ponuditi ustrezen mednarodni projekt. 

Prvi poziv h kandidaturi za uvrstitev na seznam prejemnikov
dokumentacije 1. razpisa JIP-ICET se nanaša na dve tehnološki skupini
in sicer ”ICET A: Večja avtonomija” ter ”ICET B: Nove rešitve za
materiale in strukture”.

Vir: TIA