Prvi razpisi Slovenske strategije pametne specializacije že v novembru

Avtor — 12.10.2015
Slovenska strategija pametne specializacije bo v obdobju med leti 2016 in 2018 prinesla za 656 milijonov evrov razvojnih naložb na leto. Prvi razpisi, ki bodo usklajeni z omenjeno Strategijo, naj bi bili objavljeni že v novembru letošnjega leta.
Prvi razpisi Slovenske strategije pametne specializacije že v novembru

Prvi razpisi Slovenske strategije pametne specializacije že v novembru (Vir slike: Pixabay.com)

Aktualni razpisi v Sloveniji

Ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015

Do posojil so upravičena velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, ki so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge.

Upravičeni stroški projekta:

  • nakup nepremičnine, 
  • gradbeno – obrtniška – instalacijska dela za obstoječe ali nove objekte, 
  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb (patenti, licencem know how,…).

Več informacij o razpisu >>

Aktualni razpisi v Bruslju

Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

Več informacij o razpisu >>

Fast track to Innovation Pilot

Projekti, ki se bodo spodbujali, morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu.

Z instrumentom želi EU doseči: skrajšanje časa prodora ideje na trg,povečanje sodelovanja industrije ter predvsem malih in srednjih podjetij, spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave in inovacije, promoviranje raziskav in inovacij s poudarkom razvoja tehnologij v inovativne izdelke, procese in storitve.

Več informacij o razpisu >>

Vir: Tiko pro d.o.o.


Oznake: