September prinaša novosti na področju razpisov

Avtor — 02.09.2011
Bližajoča se jesen je odlična priložnost, da izkoristite možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev Evropske unije. V nadaljevanju si preberite o razpisih, ki so bili objavljeni v tem tednu, še vedno aktualnih razpisih in prihajajočih razpisih, ki bi vas utegnili zanimati.
Novost na področju razpisov

Novost na področju razpisov (slika: sxc.hu).

Mesec september je prinesel eno novost:

  • Usposabljanje strokovnih sodelavcev v športu 2011 – 2014 – sofinanciranje usposabljanja in licenciranja strokovnih delavcev v športu. Sredstva za večjo dostopnost do progra­mov usposabljanj in licenciranj na področju športne rekreacije, inte­resne športne vzgoje otrok in mladine, špor­ta invalidov, vrhunskega športa, strokovno-organizacijskega dela v športu in upravljanja s športno infrastrukturo.

Še vedno aktualni razpisi:

  • Procesni vavčer 2011/2012 – sofinanciranje stroškov zunanjih strokovnjakov v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so člani projektne skupine, na področju metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
  • Ugodni krediti za podjetja z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 0,8% ter garancija države. Rok: 20.9.2011
  • Sredstva za učinkovito rabo električne energije – sredstva za podjetja. Rok. 7.12.2011. Že zbiramo prijave.
  • Sredstva za energetsko sanacijo domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Do 90% upravičenih stroškov.
  • Sredstva za raziskave in razvoj v podjetjih ter za zaposlitev mladih raziskovalcev ali raziskovalcev iz raziskovalnih organizacij.
  • Do 50% sofinanciranje prenove javne razsvetljave. Prijavijo se lahko občine.
  • DOLB 3 – sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za 2012 – 2015.

Prihajajoči razpisi:

  • Razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za zavode, društva, občine…. Predvidena objava: jeseni 2011.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake:
Iskanje
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>

Vse za podjetje