Prvo poročanje za četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov

Avtor — 28.01.2011
Statistični urad Republike Slovenije (SURS), Banka Slovenije in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) bodo v aprilu 2011 začeli izvajati četrtletno statistično raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov.
Prvo poročanje za četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov

V aprilu se bo začelo izvajati četrtletno statistično raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (slika: sxc.hu).

Namen raziskovanja je zagotavljanje podatkov za spremljanje premoženjsko – finančnega položaja in poslovnega izida poslovnih subjektov zaradi izračunavanja četrtletnega bruto domačega proizvoda.

Zbrani podatki se bodo uporabljali tudi za analiziranje in izboljševanje skladnosti med nefinančnimi in finančnimi institucionalnimi sektorskimi računi. Tako bo mogoče pripravljati kakovostne celovite četrtletne institucionalne sektorske račune za Slovenijo, ki jih doslej brez teh podatkov ni bilo mogoče zagotavljati.

Poleg tega bodo ti podatki namenjeni za izračun kazalnikov poslovanja nefinančnih družb, kar vse bo državnim institucijam omogočalo še celovitejše in bolj kakovostno spremljanje gospodarskega stanja in predlaganje ukrepov tekočih gospodarskih politik.

 

Poslovni subjekti bodo sporočali:

  • podatke iz bilance stanja,
  • podatke iz izkaza poslovnega izida,
  • podatke o investicijah v osnovna sredstva in
  • druge podatke o poslovanju.

 

Z večnamenskim zbiranjem podatkov na novem elektronskem vprašalniku bo naknadno ukinjeno četrtletno statistično zbiranje podatkov na vprašalniku (NR-PODJ/ČL), ki ga sedaj izvaja SURS na klasičen, papirni način.

 

Za koga bo poročanje obvezno?

Podatke za četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov bodo morale predložiti:

  • vse gospodarske družbe in zadruge, ki imajo več kot 19 zaposlenih,
  • del gospodarskih družb in zadrug, ki imajo 19 in manj zaposlenih in ki jih SURS določi v vzorec.

 

Poslovni subjekti, ki bodo morali poročati, bodo podatke posredovali na četrtletnem vprašalniku o poslovanju poslovnih subjektov, ki se nahaja na spletni strani Statističnega urada RS.

 

Rok za predložitev podatkov

Poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov bo potekalo v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES. Prvo poročanje bo predvidoma potekalo od 10. aprila do 30. aprila 2011.

 

Vir: Poslovni.saop.si, 17.1.2011

Oznake: