Raziskava Mladi na netu: Kar se zdi odraslim tvegano, je lahko za mlade pozitivna izkušnja

Med slovenskimi otroki so na spletu nekoliko manj previdni dečki, kažejo rezultati raziskave Mladi na netu. Precej več dečkov (42%) kot deklic (29%) se je srečalo z neznancem z interneta, veliko več dečkov (43%) kot deklic (14%) je pošiljalo ali prejelo gole fotografije, prav tako so dečki bolj samozavestni glede svojih spletnih veščin, saj jih kar 55% meni, da znajo oni najbolje v družini uporabljati internet, medtem ko je tako prepričana le dobra tretjina (37%) deklic.
Raziskava Mladi na netu: Kar se zdi odraslim tvegano, je lahko za mlade pozitivna izkušnja

Internet dnevno uporablja 70% slovenskih otrok in mladih (foto: Mladinanetu.si).

Prvo poročilo raziskave Mladi na netu z naslovom Internet v vsakdanjem življenju otrok in mladostnikov ugotavlja, da se v splošnem na spletu bolj tvegano vedejo starejši otroci, ki pa tudi bolje izkoriščajo prednosti, ki jih prinaša internet, in se vključujejo v več aktivnosti. V raziskavi, ki je potekala v letu 2010, je bilo na domu anketiranih 691 otrok med 8. in 19. letom.

»Poročilo, ki povzema prve osnovne izsledke raziskave, kaže, da tveganja na internetu odrasli prehitro označimo za negativna, saj se za mlade v velikem številu primerov pokažejo kot pozitivna izkušnja. Čeprav se je na primer v starosti skupini med 15 in 19 let kar 55% mladih srečalo z neznancem, ki so ga prej poznali le na internetu, je imela s srečanjem velika večina (88%) zelo dobro ali dobro izkušnjo. Tako lahko iz rezultatov sklepamo na razliko med spletnimi tveganji, ki se lahko za otroke končajo ne le negativno temveč tudi zelo pozitivno, in tveganji, ki imajo le negativne posledice,« je povedala dr. Bojana Lobe, vodja raziskave iz Centra za metodologijo in informatiko na Fakulteti za družbene vede.

Med negativnimi tveganji velja omeniti vrstniško nasilje prek spleta ter neželene spolne komentarje, ki jih je prejela dobra tretjina otrok (38%). Še posebej pri žaljivih in bolečih komentarjih prek spleta in mobilnih telefonov se mladostniki v največ primerih odzovejo napačno, saj odgovarjajo na sporočila z enako neprijetno ali bolečo vsebino (24%).

 

Ključne ugotovitve o uporabi interneta

 • Internet dnevno uporablja 70% slovenskih otrok in mladih, večkrat na dan pa nekaj manj kot polovica (45%). Delež uporabnikov interneta v splošnem povečuje s starostjo.
 • Skoraj dve tretjini (63%) otrok in mladih pravi, da ima njihov mobilni telefon dostop do interneta.
 • Dobra polovica (55%) otrok in mladih je internet prvič uporabila doma. Največ, kar 79%, jih je za dostop do interneta že kdajkoli uporabilo računalnik ali prenosnik doma in računalnik v šoli ali na fakulteti (73%).
 • Računalniki, ki jih otroci in mladi uporabljajo za dostop do interneta, se nahajajo na različnih lokacijah. Slaba polovica (46%) otrok in mladih pravi, da se ta računalnik nahaja v njihovi sobi.
 • Polovica (51%) vseh otrok in mladih zase pravi, da so povprečno spretni pri uporabi interneta. četrtina (25%) meni, da je nadpovprečno spretna, 9% vseh otrok in mladih pa pravi, da so pri uporabi interneta strokovnjaki.
 • Bistveno več dečkov meni, da so nadpovprečno spretni ali strokovnjaki pri uporabi interneta (45%), kot pa deklic (24%). Rezultati tudi kažejo, da se je večji delež dečkov opredelil, da so doma najboljši, uporabniki interneta oni sami (55%), kot pa deklic (37%).

 

Ključne ugotovitve o internetnih aktivnostih

 • Otroci in mladi pri svojih spletnih aktivnostih najpogosteje uporabljajo spletne strani za socialna omrežja. Slednja dnevno uporablja 41% vseh anketirancev, vsaj nekajkrat na teden pa skupno skoraj 60%.
 • Pogosto gledajo tudi zabavne slike ali video vsebine (56% ji to počne vsaj nekajkrat na teden) in uporabljajo takojšnje sporočanje (48% vsaj nekajkrat na teden).
 • Najmanj pogosto otroci in mladi nakupujejo na spletu (nikoli jih to ne počne 52%) in izdelujejo osebne spletne strani ali pišejo blog (61% nikoli).
 • Velika večina (84%) otrok in mladih običajno obiskuje spletne iskalnike, polovica (51%) obiskuje spletne strani, povezane z glasbo, glasbenimi skupinami in izvajalci. Spletne strani o filmih in s televizijskimi programi običajno obiskuje 32% vprašanih.
 • Dobra tretjina (35%) otrok in mladih tedensko obišče 1 do 4 spletne strani, 25% pa 5 do 10 različnih spletnih strani. Dečki tedensko obiščejo veliko več spletnih strani kot deklice. Število obiskanih (različnih) spletnih strani s starostjo narašča.
 • Spletna socialna omrežja uporablja 22% otrok od 8 do 10 let, v starostni skupini od 11 do 14 let pa je takih 71%. Ta delež je še nekoliko višji pri starejših mladih. Tretjina (34%) jih to počne večkrat na dan, 32% pa vsak dan.
 • Starejši otroci so bolj pogosti uporabniki kot mlajši. Največji delež tistih, ki spletna socialna omrežja uporabljajo vsak dan, je med starimi od 15 do 17 let, in sicer 42%.
 • Največji delež otrok in mladih pravi, da na spletnih socialnih omrežjih prebirajo, kaj počno drugi (45%), komentarje drugim jih piše 38%, fotografije drugih pa si ogleduje dobra tretjina (35%).
 • Otroci in mladi imajo na spletnih socialnih omrežjih v povprečju 249 prijateljev oziroma stikov. Razlik med spoloma ni, se pa število stikov povečuje s starostjo. Najmlajši imajo v povprečju 49 stikov, najstarejši pa 337.
 • Vse ali skoraj vse svoje stike je srečalo 62% otrok in mladih, 22% pa več kot polovico.
 • Četrtina (25%) otrok in mladih je že kdaj poskusila ustvariti svojo spletno stran oziroma blog. Okoli 10% več dečkov kot deklic je že kdaj poskusilo ustvariti blog. Polovica otrok in mladih (50%) na svoj blog običajno nalaga še slike, 23% pa nobene druge vsebine razen teksta.

 

Ključne ugotovitve o tveganjih na internetu

 • Rezultati raziskave kažejo, da polovica (51%) mladih, starih od 11 do 19 let, še ni prejela nezaželenih spolnih komentarjev. Starejši otroci so pogosteje deležni takšnih komentarjev.
 • Četrtina (24%) otrok in mladih je nezaželen spolni komentar takoj izbrisala, 13% pa je odgovorilo s prošnjo, naj pošiljatelj preneha. Z enako žaljivim komentarjem je odgovorila desetina (10%) otrok in mladih.
 • Neprijetnih ali bolečih komentarjev še ni prejela skoraj polovica (47%) otrok in mladostnikov. Skoraj četrtina (24%) je na takšno sporočilo odgovorila z enako neprijetnim ali bolečim komentarjem. 18% jih je poskušalo blokirati vsa sporočila pošiljatelja, 16% pa jih je sporočilo takoj izbrisalo.
 • Malo manj kot tretjina (29%) otrok in mladih, starih 11 do 19 let, se je z mobilnikom že slikala brez oblek in sliko posredovala naprej. O prejetju gole slike nekoga drugega pa poroča dobra petina (22%) otrok in mladih.
 • Kar 43% dečkov je prek mobilnega telefona že poslalo svojo sliko brez oblek, to pa je storilo 14% deklic. Prav tako je več dečkov prejelo takšno sliko.
 • Samo prek spleta se s kako osebo pogovarja 31% vseh otrok in mladih. Osebno pa se je z osebo, ki so jo najprej poznali samo prek interneta, srečala dobra tretjina (35%) otrok in mladih.
 • Pri komuniciranju samo prek spleta razlik med spoloma ni, se je pa večji delež dečkov (42%) že v živo srečal z nekom, ki so ga najprej spoznali prek interneta.
 • Več kot tri četrtine (76%) otrok in mladih s takšno izkušnjo se je srečalo z osebo približno iste starosti. Izpostaviti velja, da ima 7% otrok in mladih izkušnjo, ko se je nekdo pretvarjal za mladostnika, pri srečanju pa izkazal za odraslo osebo.
 • Kar 48% otrok in mladih pravi, da so se na prvem srečanju imeli zelo dobro. Da so se imeli dobro, vendar ni bilo nič posebnega, pravi 40% otrok in mladih. Nekaj jih pravi, da je bilo drugačno od pričakovanj (1%), nekaj se jih ni imelo dobro (1%).
 • Rezultati kažejo, da je spolne vsebine na internetu videlo 42% otrok in mladih, starih 11 in več let. S starostjo se delež otrok in mladih, ki so videli takšne vsebine, povečuje, med tistimi, starimi 18 do 19 let, je takšnih 57%.
 • Najpogosteje so otroci in mladi na takšne vsebine naleteli med spletnimi oglasi (36% dokaj do zelo pogosto) in nenamerno obiskali takšno spletno stran, ko so iskali nekaj drugega (30% dokaj do zelo pogosto). Namerno je tako spletno stran obiskalo 14% otrok in mladih.
 • Dečki so takšno spletno stran namerno obiskali dosti pogosteje kot deklice. Po starosti več razlik ni, le da so starejši nekoliko pogosteje takšno spletno stran obiskali namerno.

 

Ključne ugotovitve o internetnih priložnostih

 • Na spletnih straneh je želene informacije poiskalo 61% otrok in mladih. Nasvete za šolo, študij ali službo je iskalo 17% otrok in mladih, informacije o zdravju ali medicini 9%, o ljubezenskih razmerjih pa 8% otrok in mladih. Največ otrok in mladih interneta ne uporablja za iskanje nasvetov, ker se raje pogovori z nekom, ki ga pozna (62%). Da se raje pogovori z nekom iz oči v oči, pravi 24% otrok in mladih.

 

 

Vir: Lobe, Bojana in Sandra Muha. 2001. Internet v vsakdanjem življenju slovenskih otrok in mladostnikov. FDV, Ljubljana: Mladi na netu.

Oznake:
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

05.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje