Razlike med s.p. in d.o.o.: preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. je smiselno v času krize

Avtor — 19.05.2009
Finance so objavile članek avtorjev Borisa Kozlevčarja in Jana Sibinčiča o prednostih d.o.o. pred s.p.. Avtorja članka menita, da je preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. smiselno v času recesije, saj ima d.o.o. kar nekaj prednosti pred s.p..
Razlike med s.p. in d.o.o.: preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. je smiselno v času krize

Preoblikovanje podjetja iz s.p. v d.o.o.

Pri ustanovitvi s.p. so stroški nižji kot pri d.o.o., saj je za slednjega potrebnih najmanj 7.500 evrov osnovnega kapitala. Velika prednost d.o.o. pa je, da lastnik d.o.o. pri poslovanju družbe odgovarja samo s premoženjem podjetja, medtem ko pri s.p. odgovarja s svojim celotnim osebnim premoženjem. 

Prav tako je pomemben tudi odnos bodočih strank do oblike podjetja. Pravne osebe namreč na trgu uživajo večji ugled in zaupanje kot samostojni podjetniki. Kriza prednosti d.o.o. še poudari, saj s.p. tvega več kot d.o.o.. Zaradi plačilne nediscipline lahko namreč s.p. prej postane plačilno nespodoben, terjatve pa se nato usmerijo v samo premoženje lastnika s.p..

Tudi 7.500 evrov ustanovnega kapitala ni prevelik zalogaj. Res je, da je sredstva potrebno zbrati takoj ob ustanovitvi podjetja, vendar pa ustanovni kapital pomeni sredstva družbe, ki se lahko takoj po ustanovitvi podjetja porabijo za plačilo stroškov, nakup različnih potrebščin ali materiala.

Več o preoblikovanju iz s.p. v d.o.o. si lahko preberete v članku Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o..

Preoblikovanje pa ima tudi nekaj negativnih lastnosti. Pri preoblikovanju iz s.p. v d.o.o. podjetje izgubi bonitete, saj se smatra, da gre za novoustanovljeno podjetje. Pred izbrisom s.p. iz registra je potrebno poskrbeti za pravočasno obveščanje poslovnih partnerjev, da ne pride do zmede, ko podjetje s katerim poslujemo ugotovi, da naš s.p. ne obstaja več.

Podjetje lahko s preoblikovanjem izgubi pogoje za pridobivanje različnih sredstev, saj novo ustanovljeno podjetje ne izpolnjuje pogojev, ki so določeni v razpisu (npr določeno število zaposlenih na določen datum v preteklosti). Velikokrat je v pogojih za pridobivanje sredstev eden izmed pogojev tudi ta, da mora podjetje poslovati vsaj eno leto, kar pomeni, da je v neenakopravnem položaju z ostalimi podjetji.

 

Vir: Finance (1, 2)