Razlogi za prodajo in odkup terjatev

O terjatvah, zlasti o prodaji in odkupu se zadnje čase veliko govori. Prodaja terjatev, na drugi strani pa odkup je na prvem mestu priložnost za zaslužek oziroma mirnejše poslovanje. Strnili smo nekaj razlogov, zakaj sta prodaja in odkup terjatev dobrodošli potezi podjetij.
Razlogi za prodajo in odkup terjatev

Zakaj bi podjetje prodajalo oziroma odkupilo terjatve (Vir slike: Unsplash).

Z neplačilom za opravljene storitve se sooči mnogo podjetij. Dolgove je možno izterjati na različne načine, med drugim se podjetja lahko zatečejo tudi na sodišča. Ena od možnosti za učinkovite izterjave dolgov je tudi odkup terjatev. Podjetje, ki prodaja svoje terjatve, se za tak korak odloči iz različnih razlogov.

Takojšnje plačilo in izboljšanje kratkoročne plačilne sposobnosti

Podjetje za prodane izdelke in storitve dobi denar prej, kot bi ga sicer, s čimer si izboljša kratkoročno plačilno sposobnosti. Zniža se tudi potreba po zunanjem financiranju, privarčuje pa tudi na času, ki bi ga moralo nameniti stranki, ki jih je dolžna. Zmanjša se tudi tveganje neplačila, ki bi sicer še obstajalo, če terjatev ne bi prodalo.

Preprost postopek

Postopek prodaje je precej preprost. Med kupcem in prodajalcem se sklene cesijska pogodba, s katero se terjatve prenesejo na novega lastnika. O prenosu terjatev je potrebno pisno obvestiti dolžnika, na katerega se terjatve nanašajo. Pri prodaji obstajata dve možnosti, in sicer z ali brez regresne pravice. Pri prvi je tveganje neplačila kljub prodaji terjatev še vedno na strani podjetnika, saj bo kupec, v primeru da dolžnik še vedno ne poravna svoje obveznosti, neporavnani del lahko izterjal od podjetnika, ki mu je terjatve prodal.

V pogodbo se poleg ostalih podatkov vnese tudi cena, po kateri so terjatve prenesene, nadomestilo za stroške financiranja odkupa za čas od plačila podjetniku, ki je terjatev prodal, pa do njene zapadlosti oziroma plačila s strani dolžnika. Prodajalec terjatve dobi plačane takoj, kupec pa čaka na svoje plačilo vse do njene zapadlosti (oziroma še dlje, ko dolžnik poravna terjatve).

Odkup terjatev kot poslovna priložnost

Cena terjatev je praviloma nižja od njihove knjigovodske vrednosti. Upošteva se namreč določen popust, ki je namenjen pokrivanju stroškov samega posla in služi kot nadomestilo za stroške financiranja odkupa za obdobje od prodaje terjatve do njene zapadlosti oziroma plačila. Ker kupec plača nekoliko manjši delež terjatev, se zaslužek pokaže v razliki od njene dejanske vrednosti.

Odkup terjatev se predstavlja kot finančno orodje, ki podjetju v primeru neplačil storitev ali odlašanja s plačilom zagotovi pritok denarja. S tem pa tudi njegovo vnovično nemoteno delovanje.

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje