Razpis: 2 milijona evrov za električna vozila

Avtor — 17.04.2015
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, bo upravičenim gospodarskim družbam ter samostojnim podjetnikom oziroma fizičnim osebam, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, podelil 2 milijona evrov sredstev za nove naložbe okolju prijaznih vozil.
Razpis: 2 milijona evrov za električna vozila

Razpis: 2 milijona evrov za električna vozila

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za:

  • nakup novega vozila na električni pogon;
  • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
  • predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma
  • nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil.

Oseba ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne pomoči, če ima neporavnane zapadle finančne obveznosti do Eko sklada. Upravičene osebe so:

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

  • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
  • gospodarske družbe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter druge pravne osebe;
  • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic (zasebniki).

Razpis velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. decembra 2015.

Vir: Ekosklad.si

Oznake: , , ,