Razpis: čezmejno sodelovanje Slovenija – Hrvaška

Avtor — 22.01.2016
V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je razpisan prvi rok za prijavo projektov. Projekt lahko prijavite v partnerskem sodelovanju z vsaj eno institucijo iz Hrvaške (podjetja, neprofitne organizacije ali lokalni/regionalni/nacionalni organi).
Razpis: čezmejno sodelovanje Slovenija - Hrvaška

Razpis: čezmejno sodelovanje Slovenija – Hrvaška (Vir slike: Pixabay.com)

Aktualni razpisi v Sloveniji

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

Cilj programa je razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.

Razpisnik: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Rok za oddajo: prvi rok je 11. marec 2016

Predvidena višina sredstev: 33.087.636 evrov

Višina sofinanciranja: do 85% upravičenih stroškov

Več informacij >>

Najave novih razpisov

Razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predvideva v letu 2016 objaviti 20 razpisov v skupni vrednosti 150.000.000 evrov. 

Več informacij >>

Ugodni krediti preko Slovenskega podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad je za leto 2016 pridobil dodatnih 180.000.000 evrov garancij. Prvi razpisi P1 bodo objavljeni že v februarju 2016.

Več informacij >>

Razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Nepovratna sredstva za raziskave in razvoj v skladu s Strategijo pametne specializacije. Prvi razpisi bodo objavljeni predvidoma konec januarja 2016.

Več informacij >>

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2016

Predmet sofinanciranja so raziskovalno razvojni projekti v podjetjih za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske raziskave.

Več informacij >>

Za Maribor s širšo okolico slabih pet milijonov nepovratnih sredstev

MRA bo za Maribor s širšo okolico v letu 2016 pripravila razpise za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 4.700.000 evrov in za povratna sredstva v višini 7.700.000 evrov.

Več informacij >>

Aktualni razpisi v Bruslju

Eurostars 2016

Ministrstvo vsa podjetja, zainteresirana za sodelovanje v projektih Eurostars, obvešča, da so za sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih projektov v letu 2016 zagotovljena sredstva. Zainteresirani prijavitelji se tako lahko prijavijo na mednarodni del razpisa, katerega rok je 18. februar 2016. Ministrstvo bo nacionalni del razpisa objavilo predvidoma v januarju.

Več informacij >>

Fast track to Innovation Pilot

Projekti, ki se bodo spodbujali, sicer morajo biti že kar blizu prototipa, in sicer mora biti tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo samo idejo, niso pa še preverila, kako bi bila uspešna na trgu. V letu 2016 so na voljo samo še 3 roki za prijavo!

Več informacij >>

Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

Več informacij >>

Oznake: