Razpis: Slovenski poslovni klubi v tujini

Avtor — 05.05.2013
Objavljen je bil javni razpis na temo sofinanciranja izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013, katerega namen je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
Razpis: Slovenski poslovni klubi v tujini

Razpis: Dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini (Vir slike: sxc.hu)

Cilj javnega razpisa je preko slovenskih poslovnih klubov v tujini intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko:

  • zagotavljanja informacij in svetovanja slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub;
  • spodbujanja rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji;
  • rednega seznanjanja slovenskih podjetij in institucij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub;
  • rednega zagotavljanja aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno;
  • organizacije poslovnih dogodkov;
  • promocije slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe, katerih dejavnost je usmerjena v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini.

Okvirna višina sredstev znaša 300.000 EUR. Javni razpis bo odprt do vključno 3. 6. 2013, do 13.00 ure.

Vir: JAPTI


Oznake: , ,