Razpis: Delovna mesta v občinah Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Avtor — 29.03.2014
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, namenjen sofinanciranju začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Razpis: Delovna mesta v občinah Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Razpis: Delovna mesta v občinah Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja ali ohranjanja delovnih mest povezanih z začetno investicijo. Investicija se mora izvajati na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Upravičeni stroški so po tem javnem razpisu:

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
  • gradbena in obrtniška dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša 1.500.000 evrov, za leto 2015 pa 1.428.985 evrov. Rok za oddajo vlog je 28. 4. 2014, do 12. ure.

Vir: MGRT

Oznake: , ,