Razpis: do 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev na leto

Avtor — 23.08.2014
Imate v podjetju razvojne projekte, katerih rezultat bo razvoj novega proizvoda, storitve ali postopka, s katerim boste najkasneje v dveh letih prodrli na trg? Potem vas bo morda zanimal razpis EUROSTARS, s katerim lahko dobite do 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev na leto.
Razpis: do 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev na leto

Razpis: do 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev na leto (Vir slike: Freeimages.com)

Velika, srednje velika, mala in mikro podjetja lahko od 20. avgusta dalje sodelujejo v javnem razpisu, s katerim lahko pridobijo sredstva v višini do 50 odstotkov vrednosti projekta oziroma največ do višine 100 tisoč evrov na leto za posameznega partnerja. Upravičeni stroški so naslednji: stroški osebja, instrumentov in opreme, stavb in zemljišča, pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti ter dodatni režijski stroški in drugi operativni stroški.

Predmet razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno orientirane industrijske raziskave in razvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem. Iščejo predvsem podjetja, ki pokrivajo katerokoli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Pogoji za sodelovanje na razpisu: 

  • koordinator v konzorciju mora biti malo, srednje veliko ali veliko podjetje, ki se ukvarja z raziskavami in razvojem, to pomeni, da vsaj 10 odstotkov svojega prihodka vlaga nazaj v raziskovalno razvojno dejavnost;
  • koordinator projekta ima sedež v državi, ki je članica EUROSTARS;
  • pri projektu sodelujeta vsaj dva neodvisna partnerja;
  • pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih držav članic Eurostars;
  • podjetja, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem in prihajajo iz držav članic Eurostars, morajo nositi vsaj 50 odstotkov stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev);
  • noben posamezni partner ne vloži v projekt več kot 75 odstotkov celotnih stroškov projekta,
  • nobena država v projektu ni udeležena z več kot 75 odstotkov  celotnih stroškov projekta;
  • načrtovano trajanje projekta je lahko največ 36 mesecev;
  • vstop proizvoda, postopka ali storitve na tržišče je predviden v 2 letih po zaključku projekta;
  • projekt mora ustrezati vsem Eureka kriterijem.

Več o razpisu: Tiko pro d.o.o.

Oznake: , , ,