Razpis: do 150 tisoč evrov sredstev za razvoj internetnih aplikacij

Avtor — 20.12.2014
Podjetja in lokalne skupnosti pozor! V okviru programa »Future Internet« imate možnost pridobiti med 50 in 150 tisoč evrov finančnih sredstev za razvoj internetnih aplikacij na področju trajnostne mobilnosti.
Razpis: do 150 tisoč evrov sredstev za razvoj internetnih aplikacij

Razpis: do 150 tisoč evrov sredstev za razvoj internetnih aplikacij (Vir slike: KROMKRATHOG, FreeDigitalPhotos.net)

Na razpis se lahko prijavijo tako starejša kot tudi mlajša podjetja ter fizične osebe, ki delujejo na področju razvoja internetnih aplikacij. A za fizične osebe obstaja določen pogoj: pred sklenitvijo pogodbo bodo morale pridobiti status pravne osebe. 

Za posamezen projekt, ki bo predvidoma trajal eno leto, je namenjenih med 50 in 150 tisoč evrov finančnih sredstev. Projektni predlogi morajo predstavljati inovativne rešitve razvoja mobilnih aplikacij na področju trajnostne mobilnosti z uporabo FI-WARE tehnologij. Prav zaradi tega so k sodelovanju vabljene tudi lokalne skupnosti, da podajo svoja videnja reševanja problematike trajnostne mobilnosti.

Postopek prijave je dvofazen. V prvi fazi je potrebno na kratko predstaviti idejo. Rok za oddajo projektnih idej v prvi fazi je 14. januar 2015. V drugi fazi bodo avtorji izbranih projektov povabljeni k pripravi natančnega opisa projekta z delovnim, finančnim in tržnim načrtom. Rok za oddajo projektov v drugi fazi je 14. marec 2015.

Pogoj pri pripravi projekta je, da mora biti ideja oziroma aplikacija razvita v enem letu in ob koncu pripravljena za vstop na trg. Ker se reševanje problematike prometa najbolj odraža v mestih, je zaželeno, da pripravljavci projektnih idej navežejo stike z mesti ali občinami in tako pridobijo informacije o aktualnih problemih in možnih načinih reševanja le-teh.

Vir: Energetika.net


Oznake: , ,