Razpis: Dodelitev dolgoročnih kreditov z garancijami

Avtor — 20.06.2013
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, je objavil razpis, namenjen kreditiranju projektov malega in srednjega gospodarstva. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje.
Razpis: Dodelitev dolgoročnih kreditov z garancijami

Razpis: Dodelitev dolgoročnih kreditov z garancijami (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1 milijon evrov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50 odstotkov skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije niso namenjeni poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih kreditov, niti financiranju obratnih sredstev, temveč se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme – osnovnih sredstev,
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how-a, nepatentiranega tehničnega znanja).

Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.

Preverite ostale aktualne razpise!

Pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani v ustrezen register, in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., Zagorje, torej so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
  • ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe po določbah Zakona o gospodarskih družbah RS.
  • imajo sedež dejavnosti na območju občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.

V skladu s ”Pravili delovanja GSZ” in ”Pravicami ter obveznostmi članov GSZ” članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RCR pri odobritvi garancije.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do okvirno 15. 12. 2013.

Vir: RCR Zasavje


Oznake: , , ,