Razpis: Dolgoročni krediti in garancije

V Uradnem listu RS je bil objavljen Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za začetne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij ter za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v letu 2013.
Razpis: Dolgoročni krediti in garancije

Razpis: Dolgoročni krediti in garancije (Vir slike: sxc.hu)

Na podlagi poslovnika »Splošni pogoji delovanja Garancijske sheme za Pomurje« Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. iz Murske Sobote v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS pripravlja nov kombiniran razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za začetne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij ter za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v letu 2013.

Pogoji kreditiranja naj temeljijo na naslednji osnovi:

  • Kreditni potencial: do višine 1,8 mio evrov, v razmerju 1:3 (en del RRA Mura, trije deli banka);
  • Obrestna mera depozita: min. 0,1 odstotka letno nominalno;
  • Ročnost depozitov je enaka ročnosti kreditov, to je max. 8 let;
  • Višina kredita: max. znesek 94.500 evrov;
  • Nepovratna sredstva MGRT: max. višina odobritve nepovratnih sredstev je 30 % od skupno zaprošenih sredstev (od posojila in nepovratnih sredstev – 135.000 evrov), t. j. 40.500 evrov;
  • Skupna obrestna mera bo upravičencem subvencionirana v obliki refundacije sredstev, in sicer v višini do največ 2,5 odstotnih točk;
  • Nadomestilo za odobritev kredita: po tarifi nadomestil banke;
  • Zavarovanje: 50 % vrednosti kredita (brez obresti, samo glavnica) zavaruje RRA Mura iz GSP, ostali znesek kredita zavaruje kreditojemalec po pogojih banke.

Pisno ponudbo s pogoji kreditiranja podjetij za leto 2013 je potrebno poslati v roku 8 dni od objave poziva.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

V primeru prevelikega odstopanja med bančnimi ponudbami vas bodo poklicali k popravku oziroma primerjalni ponudbi na ravni ostalih ponudb. Če bodo ponudbe bank tudi po usklajevanju odstopale za več kot 1,5 odstotnih točk, bodo te ponudbe izločili.

Ponudba naj vsebuje: 1. Obrestno mero za kredit podjetju in 2. Stroške odobritve kredita.

Vir: Uradni list