Razpis: dolgoročni krediti in garancije za Dolenjsko

Avtor — 14.04.2014
Razvojni center Novo mesto d.o.o. je objavil razpis, s katerim nudi dolgoročne kredite in garancije za te kredite za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb z dopolnilno dejavnost na kmetiji.
Razpis: dolgoročni krediti in garancije za Dolenjsko

Razpis: dolgoročni krediti in garancije za Dolenjsko (Vir slike: Freeimages.com)

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je objavil razpis, s katerim nudi:

  • dolgoročne kredite v predvidenem skupnem znesku 3.854.700,00 EUR
  • garancije za te kredite v predvidenem skupnem znesku 1.927.350,00 EUR

za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb z dopolnilno dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah: Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje ali Žužemberk.

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu oziroma s prenosom neporabljenih sredstev iz razpisa kreditov za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2014.

Krediti in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Izjemoma se lahko kredit odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj 1 zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in se tudi investicija izvaja v omenjeni občini.

Upravičeni stroški so stroški, nastali od 1. januarja 2014 dalje:

Preverite ostale aktualne razpise!

  • stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa opreme, gradbenih strojev, cestno prevoznih sredstev ter stroške izgradnje, adaptacije in nakupa poslovnih prostorov.
  • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
  • stroški za obratna sredstva, ki pomenijo stroške nakup materiala, blaga, storitev, promocije, plač in stroški testiranja.

Razpis je odprt do konca leta!

Vir: RC NM


Oznake: , , ,