Razpis: Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1

Avtor — 20.12.2016
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so prejela certifikat »Seal of Exellence«.
Razpis: Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 1

Razpis: Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1 (Vir slike: Unsplash.com)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma:

  • Pametna mesta in skupnosti
  • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  • Trajnostna pridelava hrane
  • Tovarne prihodnosti
  • Zdravje – medicina
  • Mobilnost
  • Razvoj materialov kot končnih produktov 

Upravičeni stroški lahko nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis ter največ 6 mesecev od dneva začetka projekta. Prijavitelj bo prejel pavšal v višini 35.000 evrov. 

Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary Report.

Vir: SPIRIT

Oznake: