Razpis: dražba za prodajo nepremičnin v Mariboru

Avtor — 07.05.2014
Na javni dražbi, ki bo potekala v prostorih Mestne občine Maribor, dne 21. 5. 2014, lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
Razpis: dražba za prodajo nepremičnin v Mariboru

Predmet prodaje in izklicna cena:

  • Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) na naslovu: Dvorakova ulica 14 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 62,6 m2. Izklicna cena znaša 42.000,00 €.
  • Poslovni prostor v kleti stavbe (lega: dvorišče) na naslovu: Frankolovska ulica 3 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 53,5 m2. Izklicna cena znaša 32.000,00 €.
  • Poslovni prostor v kleti stavbe (lega: dvorišče) na naslovu Frankolovska ulica 17 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 53,5 m2. Izklicna cena znaša 31.500,00 €.
  • Poslovni prostor v kleti stavbe (lega: dvorišče) na naslovu Frankolovska ulica 21 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 53,5 m2. Izklicna cena znaša 30.500,00 €.
  • Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče) na Koroški cesti 8 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 21,3 m2. K poslovnemu prostoru pripada posebni skupni del z ID znakom 657-2526-14 s solastništvom do 1/2 – skupni WC izven poslovnega prostora, v izmeri 1,0 m2 in je v solastništvu s poslovnim prostorom z ID dela stavbe 657-2526-5. Izklicna cena znaša 7.000,00 €.

Iščete poslovni prostor v Ljubljani? Preverite MP coworking!

  • Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče) na Koroški cesti 8, v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 39,6 m2. K poslovnemu prostoru pripada posebni skupni del z ID znakom 657-2526-15 s solastništvom do 1/2 – skupni WC izven poslovnega prostora, v izmeri 1,0 m2 in je v solastništvu s poslovnim prostorom z ID dela stavbe 657-2526-3. Izklicna cena znaša 13.000,00 €.
  • Shramba v pritličju stavbe (lega: dvorišče) na Koroški cesti 8 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 10,4 m2. Izklicna cena znaša 3.000,00 €.
  • Poslovni prostor v I. nadstropju stavbe na Koroški cesti 8, v Mariboru, v skupni neto tlorisni površini 233,0 m2. Izklicna cena znaša 79.000,00 €.
  • Poslovni prostor v pritličju stavbe na Lackovi cesti 216, v tlorisni izmeri 109,48 m2. Poslovni prostor s solastninskim deležem predstavlja zaključeno celoto s ločenim vhodom v sestavi štirih pisarn, hodnika in sanitarij in je v skupni lasti treh lastnikov. Izklicna cena znaša 36.000,00 €.
  • Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulica) na naslovu: Lekarniška ulica 5 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 41,0 m2. Izklicna cena znaša 20.000,00 €.
  • Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični, levo) na Partizanski cesti 18, v neto tlorisni izmeri po podatkih GURS-a 83,5 m2, neto koristna površina poslovne stavbe na podlagi cenilnega zapisnika je 77,38 m2. Izklicna cena znaša 53.000,00 €.
  • Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični,levi) na Partizanski cesti 31, v neto tlorisni izmeri 53,0 m2 in v naravi predstavlja prostor v pritličju, v izmeri 27,1 m2 in klet (desna) z ločenim vhodom, v izmeri 25,9 m2. K poslovnemu prostoru pripada posebni skupni del s solastništvom do 1/2 – WC izven poslovnega prostora, v izmeri 1,10 m2 in je v solastništvu s poslovnim prostorom. Izklicna cena znaša 28.000,00 €.
  • Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični,desni) na Partizanski cesti 31, v neto tlorisni izmeri 34,4 m2 in v naravi predstavlja prostor v pritličju, v izmeri 24,2 m2 in klet (leva) z ločenim vhodom, v izmeri 10,2 m2. K poslovnemu prostoru pripada posebni skupni del s solastništvom do 1/2 – WC izven poslovnega prostora, v izmeri 1,10 m2 in je v solastništvu s poslovnim prostorom. Izklicna cena znaša 21.000,00 €.
  • Poslovni prostor v pritličju (ulični) in kleti stavbe na Strossmayerjevi ulici 13, v neto tlorisni izmeri 81,0 m2 in v naravi predstavlja prodajni prostor, pisarno in sanitarije v pritličju (53,0 m2) ter skladiščni prostor v kleti (28,00 m2). Izklicna cena znaša 45.600,00 €.
  • Idealni solastniški delež do 15/20 na posameznem delu stavbe – poslovni prostor v kleti stavbe na Trubarjevi ulici 2 (Gregorčičevi ulici 26) v neto tlorisni izmeri 233,0 m2. Izklicna cena solastniškega deleža znaša 41.250,00 €.

Preverite ostale aktualne razpise!

 • Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče) na naslovu: Ulica heroja Tomšiča 3A v Mariboru, v izmeri 115,2 m2. Izklicna cena znaša 69.000,00 €.
 • Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulica,dvorišče) na naslovu: Ulica Kneza Koclja 2 v Mariboru, v skupni neto tlorisni površini 49,0 m2 v neto tlorisni izmeri 20,3 m2 (poslovni prostor) in v neto tlorisni izmeri 28,7 m2 (skladišče s sanitarijami). Izklicna cena znaša 20.000,00 €.

Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v sejni sobi generala Rudolfa Maistra v II. nadstropju, dne 21. 5. 2014, ob 10. uri.

Dražitelji morajo do vključno 16. 5. 2014 plačati varščino v višini 10 % od navedene izklicne cene.

Vir: Uradni list


Oznake: , ,