Razpis E3URE-2013-1: Ukrepi za varčevanje z energijo

Avtor — 12.09.2013
V Uradnem listu je bil objavljen razpis, namenjen podelitvi nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije.
Razpis E3URE-2013-1: Ukrepi za varčevanje z energijo

Razpis E3URE-2013-1: Ukrepi za varčevanje z energijo (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

  • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
  • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji;
  • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin;
  • programi izvajanja energetskih pregledov;
  • programi informiranja in ozaveščanja.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo občine, podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji in drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 100 tisoč evrov. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 29. 11. 2013, do 14. ure.

Vir: Uradni list

Oznake: , ,