Razpis: E3URE-2014-1

Avtor — 05.05.2014
E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o., razpisuje podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije.
Razpis: E3URE-2014-1

Razpis: E3URE-2014-1 (Vir slike: Freeimages.com)

Gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

  • izvedba razširjenega energetskega pregleda (ukrep P); 
  • izvedba programov informiranja in ozaveščanja (ukrep R).

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji: občine, podjetja in drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti).

Sofinancer bo sprejel vloge, vložene do 10.6.2014 do 11. ure oziroma do objave obvestila o porabi sredstev ali objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Skupna višina sredstev znaša 50.000,00 EURVišina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

Preverite ostale aktualne razpise!

  • 30 odstotkov za velika podjetja, 
  • 40 odstotkov za srednja podjetja, 
  • 50 odstotkov za mikro/mala podjetja ter občine in druge subjekte

Ne glede na velikost podjetja pa višina nepovratne spodbude ne sme presegati za ukrep P: 10,00 EUR/MWh letnega prihranka končne energije in za ukrep R: 8,00 EUR/MWh letnega prihranka končne energije.


Oznake: ,