Razpis E3URE-2014-2

Avtor — 29.05.2014
E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o., Nova Gorica vabi k prijavam na razpis E3URE-2014-2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Skupna višina sredstev znaša 400 tisoč evrov.
Razpis E3URE-2014-2

Razpis E3URE-2014-2 (Vir slike: Freeimages.com)

Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb (ukrep F);
 • sanacija notranje in zunanje razsvetljave (ukrep A.1);
 • prenova sistemov javne razsvetljave (ukrep A.2);
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin (ukrep J.1);
 • zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom (ukrep J.2);
 • zamenjava stare kurilne naprave z novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja (ukrep J.3);
 • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami (ukrep G);
 • sistemi za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih (ukrep O);
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (ukrep C);
 • povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka (ukrep D);
 • sistemi za izkoriščanje odpadne toplote (ukrep L).

V okviru tega razpisa se lahko sofinancirajo projekti, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

Preverite ostale aktualne razpise!

 • občine,
 • podjetja,
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE).

Sofinancer bo sprejel vloge, vložene do 10.6.2014 do 11. ure, oziroma do objave obvestila o porabi sredstev ali objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Vir: e3.si


Oznake: ,