Razpis EUREKA 2013

Avtor Saba Resnik — 22.02.2013
Komentiraj!
Prejšnji teden je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS objavilo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2013, ki omogoča podjetjem in javnim raziskovalnim organizacijam iz Slovenije polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa Eureka.
Razpis EUREKA 2013

Razpis EUREKA 2013. (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa

Predmet razpisa Eureka 2013 je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani skupine visokih predstavnikov programa Eureka.

Predmet sofinanciranja so raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih in javnih raziskovalnih organizacijah za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske raziskave.

Namen razpisa

Namen razpisa je omogočiti podjetjem in javnim raziskovalnim organizacijam iz Slovenije polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa Eureka. Namen je spodbujati udeležbo slovenskih podjetij in javnih raziskovalnih organizacij na vseh tehnoloških področjih programa Eureka in jim s sofinanciranjem za raziskovalno delo zagotoviti, da ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, kakor tudi s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Prijava na razpis

Prijavitelji lahko prijavijo projekte kot individualen projekt ali pa v okviru ene izmed dveh strateških iniciativ znotraj iniciative Eureka, v okviru dežnikov (umbrellas) ali v okviru grozdov (clusters).

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodne objave, ki so, da se projekt izvaja na katerem koli tehnološkem področju, da ima civilni namen ter da je rezultat projekta nov proizvod, postopek ali storitev.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki se bodo priznali v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav. Upravičeni stroški se bodo priznali v vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti, ki so nastali in bili plačani v obdobju za izplačilo (natančneje so obdobja za izplačilo določena v pogodbi), in sicer do 50 % za mikro, mala in srednje velika podjetja in 40 % za javne raziskovalne organizacije in velika podjetja (prijavitelj lahko uveljavlja tudi nižji odstotek).

Rok za oddajo vlog

Roka za oddajo vlog na javni razpis v letu 2013 sta 15. april in 9. september 2013. Morebitni razpisani roki za leto 2014 bodo objavljeni naknadno.

Višina sredstev za sofinanciranje

Za sofinanciranje projektov Eureka je v letu 2013 predvidenih 400.000,00 EUR, v letu 2014 pa 1.000.000,00 EUR. Višina sredstev za ostala leta trajanja projektov znašajo okvirno 1.000.000,00 EUR letno in bo odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Sofinancira se projekte v višini do 40 % ali 50 % vrednosti slovenskega deleža v posameznem projektu. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja.

Informativni dan

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije organizira informativni dan, ki bo 25. 2. 2013 ob 9.00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Vir: mgrt.gov.si

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

Prijavi se na e-novice!