Razpis EUROSTARS

Avtor — 21.02.2013
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je prejšnji teden, 15. februarja 2013, objavilo Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem RS, ki izvajajo raziskave in razvoj - program EUROSTARS v okviru iniciative EUREKA.
Razpis EUROSTARS

Razpis EUROSTARS. (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine visokih predstavnikov programa Eurostars.

Cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno orientirane industrijske raziskave in razvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki izvajajo raziskave in razvoj.

Predmet sofinanciranja so mednarodno, uporabno usmerjeni raziskovalno-razvojni projekti, ki pokrivajo katero koli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev.

Prijava projekta

Partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator ali kot partner. Koordinator je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo oddati v imenu celotnega konzorcija do razpisanega dneva in ure za oddajo vlog.

Rok za oddajo

Rok za oddajo vlog na 10. mednarodni razpis je 4. april 2013.

Sredstva

Za nacionalno sofinanciranje projektov EUROSTARS je v letu 2013 predvidenih 600.000,00 EUR, prav tako v naslednjem letu 600.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2014, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za obe leti.

Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega partnerja. Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017.

Vir: mgrt.gov.si

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


Oznake: , , , ,