Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko

Avtor — 30.04.2016
Razvojni center Novo mesto, d.o.o., razpisuje ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila v namene izvedbe investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi financiranje obratnih sredstev in nove zaposlitve.
Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko

Gre za ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila, ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Sberbank d.d., Delavska hranilnica d.d. in Hranilnica LON d.d.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah.

Garancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

Razpis je odprt do 31. marca 2017.

Višina razpisa:

  • za dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 4.514.700 evrov
  • za garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 2.257.350 evrov
Vir: RC-NM
Oznake: