Razpis: Garancije za bančne kredite (P1 2013)

Avtor — 27.03.2013
V Uradnem listu RS je bil objavljen Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2013). Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami.
Razpis: Garancije za bančne kredite (P1 2013)

Razpis: Garancije za bančne kredite (P1 2013) (Vir slike: sxc.hu)

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Kreditno – garancijska linija je odprta za:

A. obstoječe MSP-je, in sicer kot:

  • A.1. Razvojne garancije
  • A.2. Mikrogarancije

B. MSP-je s statusom novega podjetja, in sicer kot:

  • B.1. Razvojne garancije
  • B.2. Mikrogarancije

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

  • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta (nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10 % višine upravičenih stroškov investicije (materialne + nematerialne investicije)),
  • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
  • obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja …).

Javni razpis bo odprt do 10. novembra 2013 oziroma do porabe sredstev. Roki za predložitev vlog so: 10. 4. 2013, 10. 5. 2013, 10. 6. 2013, 10. 9. 2013, 10. 10. 2013 in 10. 11. 2013 oziroma do porabe sredstev.

Vir: Podjetniški sklad


Oznake: , , ,