Razpis: Inovativnost na področju varnosti

Avtor — 01.05.2014
Zavarovalnica Triglav je odprla 2. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2014 in tematski razpis za podeljevanje sponzorskih sredstev na temo INOVATIVNOST NA PODROČJU VARNOSTI. Razpis je odprt do 8. maja.
Razpis: Inovativnost na področju varnosti

Razpis: Inovativnost na področju varnosti. (Vir slike: triglav.eu)

Pri 2. razpis Zavarovalnice Triglav za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2014 in tematski razpis za podeljevanje sponzorskih sredstev na temo INOVATIVNOST NA PODROČJU VARNOSTI so k sodelovanju vabljeni tudi vlagatelji, ki v Zavarovalnici Triglav prepoznajo potencialnega partnerja za skupno delo na področju inovativnosti na področju varnosti.

Besedilo tematskega razpisa si lahko ogledate na spletni strani Zavarovalnice Triglav, kjer sta objavljeni tudi besedili razpisov za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev. Vsi vlagatelji, ki se bodo prijavili na tematski razpis, morajo v elektronski vlogi posebej označiti, da se prijavljajo na tematski razpis.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, izobraževanja, okoljevarstva in zdravstva. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d. d. (www.triglav.eu, zavihek: družbena odgovornost, zavihek: sponzorstva).

V vlogi morajo biti čim bolj celovito opisane aktivnosti projekta in promocijska ponudba. Pri dodajanju priponk je potrebno upoštevati navodila o velikosti in formatu priponk. Dodatnih gradiv oddanih izven elektronske aplikacije komisije za podelitev sponzorskih in donatorskih sredstev ne bodo mogle upoštevati.

Rok za oddajo vlog na 2. razpis je do 8. 5. 2014 do 16.00 ure.

Za pomoč in informacije se lahko obrnete najkasneje do 8. 5. 2014 do 12.00 ure na naslov sponzorstva@triglav.si.

Letos bo objavljen še tretji razpis za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev in sicer v terminu: 2. september do 18. september 2014.

Vir: Zavarovalnica Triglav