Razpis: Investicijska posojila za pospeševanje razvoja podjetništva

Avtor — 06.01.2015
Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Nova Gorica, je razpisal 1,6 milijona evrov sredstev za neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Razpis: Investicijska posojila za pospeševanje razvoja podjetništva

Razpis: Investicijska posojila za pospeševanje razvoja podjetništva (Vir slike: stockimages, FreeDigitalPhotos.com)

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo novih projektov, ki omogočajo ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev. Ugodni viri dolžniškega financiranja so namenjeni tudi izboljšanju tržnega položaja, prodoru na nove trge ter širitvi in obnovi dejavnosti.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilna sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja. Gre torej za podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.

Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Skupna višina razpisanih sredstev je 1,6 milijona evrov. Roki za prijavo so: 31. januar 2015, 31. marec 2015, 31. maj 2015, 31. avgust 2015 in 31. oktober 2015. 

V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 31. oktobrom 2015, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani.

Vir: jsmg-goriska.com


Oznake: , ,