Razpis: Iz faksa takoj praksa

Avtor — 01.02.2015

S pomočjo državnega spodbujanja do 820 novih zaposlitev za mlade, obljubljajo na Zavodu za zaposlovanje, ki je objavil povabilo z naslovom “Iz faksa takoj praksa”. Povabilo je namenjeno mladim, ki iščejo prvo zaposlitev. Delodajalci pa bodo dobili 6.000 evrov ob zaposlitvi mladega delojemalca.

Razpis: Iz faksa takoj praksa

Iz faksa takoj praksa (Vir slike: hubspot.com)

Zavod za zaposlovanje je v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom pripravil nov program spodbujanja zaposlitev mladih, poimenovan “Iz faksa takoj praksa”. Preko slednjega naj bi prvo zaposlitev dobilo 820 mladih.

Program je zasnovan tako, da prinaša koristi tako delodajalcem kot tudi mladim delojemalcem. Prvim finančne, drugim pa življenjske, delovne.

Spodbuda “Iz faksa takoj praksa” delodajalcem omogoča, da mlado brezposelno osebo s terciarno stopnjo izobrazbe, staro do vključno 29 let (in 364 dni), ki je hkrati iskalec/-ka prve zaposlitve, izpopolnjujejo na konkretnem delovnem mestu za najmanj eno leto.

Izpopolnjevanje z zaposlitvijo oz. pripravništvo, če je tako predvideno, se izvaja za polni delovni čas ali krajši v skladu z odločbo o invalidnosti in sicer na delovnem mestu, ustreznem vrsti izobrazbe vključene osebe. S sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno pripravljenem programu pri delodajalcu, bodo mladi širili in poglabljali znanje, spretnosti oziroma kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja.

Povabilo je odprto do 30. junija 2015 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev (5 milijonov evrov = 6.000 evrov x 820 zaposlitev).

Javno povabilo je objavljeno tu.

Delodajalci, ki bi želeli preko te spodbude zaposliti mladega diplomanta, morajo pred oddajo ponudbe na javno povabilo najprej sporočiti prosto delovno mesto. 

Vse podjetniške spodbude najdete v članku Spodbude 2015

S pomočjo tega programa je možno zaposliti do 5 brezposelnih oseb iz ciljne skupine. Izbrano brezposelno osebo je treba zaposliti v 30-ih koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi spodbude.

Ob nastopu dela morajo delodajalci vključene osebe pisno seznaniti s programom izpopolnjevanja. Izpopolnjevanje oz. pripravništvo, če je tako predvideno, se mora osebi sistematično zagotavljati ves čas zaposlitve. Če je za opravljanje dela predviden strokovni izpit, morata biti osebo nanj tudi napotena.

Vsa dokumentacija in pisna komunikacija o pridobitvi sredstev mora biti opremljena z logotipom Evropskega socialnega sklada (ESS). Enako velja za pogodbo o zaposlitvi, ki bo sklenjena z brezposelno osebo.

Vir: ZRSZ


Oznake: , ,