Razpis: izbira izvajalcev regijskih garancijskih shem

Avtor — 26.09.2013
Slovenski regionalno razvojni sklad je podaljšal rok za prijavo na razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem. Z njim želijo pospešiti razvoj malega gospodarstva ter zmanjšati stopnjo brezposelnosti. Novi rok za prijavo na razpis je 16. 12. 2013.
Razpis: izbira izvajalcev regijskih garancijskih shem

Razpis: izbira izvajalcev regijskih garancijskih shem

Cilj razpisa je izbrati izvajalce regijskih garancijskih shem (v nadaljevanju RGS) na območ­ju Republike Slovenije, z namenom vršiti pospeševanje razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regi­jah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavlja­nje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodar­stva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Izvajalci sheme po javnem razpisu so pravni subjekti, ki imajo pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta regije za izvajanje RGS po tem razpisu in izpolnjujejo v razpisu zahtevane pogoje.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Razvojni svet regije izda le eno pooblastilo in vsako regijo zastopa le en izvajalec. Posamezni izvajalec sme izvajati RGS tudi za sosednjo regijo, kolikor ima zato sklepa obeh razvojnih svetov regij.

Skupna višina razpisanih sredstev je 10.000.000 evrov. Rok za oddajo prijav je 16. december 2013.

Vir: Regionalni sklad

Oznake: , ,
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>