Razpis: Izvajanje brezplačnih storitev točk VEM

Avtor — 16.02.2013
Objavljen je bil razpis, katerega glavni namen je financiranje upravičenih stroškov izvajanja brezplačnih storitev vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2013, in sicer tako, da bodo storitve kar najbolj dostopne vsem potencialnim uporabnikom.
Razpis: Izvajanje brezplačnih storitev točk VEM

Razpis: Izvajanje brezplačnih storitev točk VEM (Vir slike: sxc.hu)

Namen javnega razpisa je na enem mestu zagotoviti kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivo ju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva ciljni skupini za območje Republike Slovenije. Storitve tako zajemajo storitve celostne obravnave potencialnih podjetnikov, izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij, osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom, rastjo in razvojem podjetja, informiranje ter izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic.

Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so mladi, študentje, potencialni podjetniki, podjetja, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Cilj javnega razpisa je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje stopnje preživetja podjetij.

Neposredni rezultati javnega razpisa bodo:

  • novoustanovljena podjetja, ki bodo deležna celostne obravnave,
  • osnovna svetovanja ciljni skupini razpisa in
  • izvedene informativno-promocijske in tematske delavnice na temo podjetništva.

Na javnem razpisu lahko kandidira en prijavitelj ali skupina, sestavljena iz nosilca vloge – prijavitelja in partnerjev prijavitelja, ki predloži ustrezni akt o skupni izvedbi storitev v okviru vstopnih točk VEM (npr. pogodbo o sodelovanju).

Rok za oddajo vlog je 25. 2. 2013, do 12. ure.

Vir: MGRT

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


    Oznake: ,