Razpis za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Avtor — 03.02.2013
V drugi polovici prejšnjega meseca je Ministrstvo za zunanje zadeve objavilo Javni razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014. Za prijavo imate čas do 18. februarja 2013.
Razpis za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč. (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v RS (NVO), ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada RS (ustanova) in negospodarske javne službe v RS (NJS).

Predmet javnega razpisa je razdeljen v sedem sklopov.

  1. Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu (regionalno).
  2. Razvojni in humanitarni projekti v državah vzhodne Evrope.
  3. Razvojni projekti v Afriki.
  4. Razvojni projekti v Afganistanu.
  5. Razvojni projekti v Gvajani.
  6. Razvojni projekti na Haitiju.
  7. Projekt na področju globalnega učenje in ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju.

S kakšnimi projekti se lahko prijavite na razpis?

Projekti, s katerimi se bodo prijavitelji prijavili na razpis, morajo biti trajnostno naravnani, inovativni ter morajo v vseh fazah vključevati pristop, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in enakosti spolov. Izhajati morajo iz razvojnih potreb skupnosti oz. držav prejemnic pomoči in na primeren in učinkovit način vključiti lokalne partnerje ter druge relevantne lokalne dejavnike.

Rok prijave

Rok prijave na razpis je: 18. 2. 2013

Za lažji pregled imamo razpise zbrane na enem mestu!

Za prijavo na razpis so potrebne izkušnje

Organizacije, ki se bodo prijavljale na razpis, morajo izkazati izkušnje pri vodenju mednarodnih projektov v tretjih državah ter imeti ustrezne izkušnje in reference pri izvedbi projektov (so)financiranih na podlagi predhodnih javnih razpisov ministrstev v RS, javnih razpisov Evropske komisije ali razpisov drugih donatorjev.

Organizacije, ki se bodo prijavljale na razpis, morajo svoje dosedanje izkušnje izkazati z vsaj dvema mednarodnima projektoma v tretjih državah z omenjenega področja, (so)financiranima iz slovenskih ali drugih javnih sredstev v zadnjih petih letih. Omenjene izkušnje lahko izkaže zgolj vodja projekta.

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


Oznake: , ,