Razpis: JAPTI išče izvajalce za izvedbo e-dogodkov leta

Avtor — 13.08.2009
JAPTI v sodelovanju z MVZT in GZS prek javnega razpisa išče izvajalce za izvedbo dogodka Naj e-podjetje 2009 in Netko 2009.
Razpis: JAPTI išče izvajalce za izvedbo e-dogodkov leta

JAPTI išče izvajalce dogodkov.

Nagrada za Naj e-podjetje je poslovna nagrada
namenjena uspešnim podjetjem, ki se hitro in učinkovito prilagajajo
spremembam informacijske družbe doma in v tujini in ki znajo te
spremembe uspešno implementirati v svojo poslovno dejavnost. Poslovna
nagrada se podeljuje za najboljše, to je najbolj učinkovite,
inovativne, izvirne ali drugače  poslovno zanimive projekte
elektronskega poslovanja v zadnjih letih, ki so vplivali na poslovno
učinkovitost, uspešnost ali odpiranje novih poslovnih in razvojnih
priložnosti  za podjetje, ki je uvedlo projekt.

Nagrada NETKO je usmerjena predvsem k
ugotavljanju ali je uporaba interneta dosegla svoj cilj in ali je s tem
uresničil svoje poslanstvo. Nagrada NETKO se podeljuje podjetjem,
ustanovam, uradom, skupnostim ter posameznikom, ki izstopajo s
kakovostjo svojih spletnih strani. Cilj nagrade NETKO je povečanje
uporabe interneta kot komunikacijsko-poslovnega orodja s čemer se dviga
tudi raven zaupanja uporabnikov in kakovost, to pa obenem daje
internetu pomembno vlogo ne le poslovnega temveč tudi
informativno-izobraževalnega medija.

Skupna orientacijska vrednost javnega naročila je  41.600 evrov brez DDV, in sicer za vsak dogodek po 20.800 evrov brez DDV.

Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani, na pisno zaprosilo na elektronski naslov: ikt@japti.si ali na sedežu naročnika najkasneje do roka, ki je določen za prijavo.

Rok za oddajo vlog je do 17. avgusta 2009 do 11. ure.