Razpis: Sofinanciranje karierne orientacije

Avtor — 28.04.2013
JS Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis pod imenom Sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene 2013. Rok za oddajo vlog je 17. maj 2013. Ciljna skupina so zlasti mikro, majhna in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki.
Razpis: Sofinanciranje karierne orientacije

Razpis: Sofinanciranje karierne orientacije za delodajalce in zaposlene (Vir slike: sxc.hu)

Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier.

S sistematičnim in z načrtovanim pristopom razvoja zaposlenih skozi daljše obdobje se bo po eni strani omogočilo podjetjem, da bodo zaradi upoštevanja ciljev in interesov imela motivirano, zaposljivo in prilagodljivo delovno silo, po drugi strani pa pripomoglo k večji učinkovitosti in konkurenčnosti podjetij, saj je uspešnost podjetja odvisna predvsem od zaposlenih, njihovega znanja, usposobljenosti in motiviranosti.

Cilji javnega razpisa so:

Preverite tudi ostale aktualne razpise!

  • vzpostaviti oziroma prenoviti temeljni kadrovski proces razvoja kadrov pri delodajalcih in ga umestiti v poslovno strategijo podjetja;
  • zagotoviti usposobljenost ključnega kadra za izvajanje nalog, povezanih z razvojem človeških virov v podjetjih, in usposobljenost zaposlenih za obvladovanje veščin vodenja in načrtovanja karierne poti; povečati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih pri delodajalcih (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih);
  • povečati mobilnost na trgu dela in zaposlitvene možnosti zaposlenih (ne le napredovanja navzgor, tudi razvoj novih smeri karier …);
  • zagotoviti informiranost ter obveščenost delodajalcev in njihovih zaposlenih o VKO ter hkrati povečati ozaveščenost delodajalcev o pomenu vlaganj v razvoj človeških virov;
  • povečati prilagodljivost ter konkurenčne prednosti podjetij.

Vir: Sklad-kadri


    Oznake: , ,