Razpis: krediti in nepovratna sredstva za boljšo rabo energije

Avtor — 24.11.2014
Na voljo je razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij v letih 2014 in 2015. Program v obsegu do 5,3 milijona evrov sestavljajo krediti in nepovratna sredstva.
Razpis: krediti in nepovratna sredstva za boljšo rabo energije

Razpis: krediti in nepovratna sredstva za boljšo rabo energije (Vir slike: Freeimages.com)

Oblika spodbude je kombinacija kredita in nepovratnih sredstev, pri čemer se lahko posameznemu projektu dodeli sredstva v naslednjih okvirjih:

a.) najmanj 30.000 evrov in največ do 750.000 evrov v obliki kredita, pri čemer znesek kredita hkrati ne presega 75 odstotkov stroškov naložbenega projekta;

b.) najmanj 3.600 evrov in največ do 90.000 evrov v obliki nepovratnih sredstev, pri čemer znesek nepovratnih sredstev hkrati ne presega 12 odstotkov nakazanih sredstev kredita;

c.) seštevek dodeljenih sredstev iz točke a. in b. v nobenem primeru ne sme preseči 85 odstotkov stroškov projekta.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki se določi glede na bonitetno oceno gospodarske družbe, kvaliteto predloženih zavarovanj, ročnost kredita in ostale parametre naložbenega projekta.

Vir: razvojfinance.si


Oznake: , , ,