Razpis: Krediti iz Posojilnega sklada za MSP

Avtor Maja Borštnik — 01.10.2013
Komentiraj!
SID banka je pred kratkim objavila dva programa iz Posojilnega sklada, ki sta namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem. Ta lahko preko programa dobijo od 30 tisoč do milijon evrov posojila za obratna sredstva. Banka bo vloge podjetij začela sprejemati 14. oktobra 2013.
Razpis: Krediti iz Posojilnega sklada za MSP

Razpis: Krediti iz Posojilnega sklada za MSP (Vir slike: sxc.hu)

SID banka je pred kratkim objavila dva programa iz Posojilnega sklada:

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014 za kredite v vrednosti od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014 za kredite v vrednosti od 100.001,00 EUR do 1.000.000,00 EUR. 

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje:

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!
  1. po velikosti sodi v kategorijo MSP;
  2. ni podjetje v težavah;
  3. po zadnjih razpoložljivih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
  4. nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
  5. ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);
  6. glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
   - razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5,0,
   - razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0,
   - razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5;
  7. posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;
  8. ima povprečno število zaposlenih najmanj 3,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,
  9. izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

  Banka bo vloge podjetij začela sprejemati 14. oktobra 2013.

  Vir: SID

  Prijavi se na e-novice!