Razpis: Krediti s subvencionirano obrestno mero – Tolmin

Avtor — 18.05.2013
Objavljen je bil javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2013. Rok za oddajo vlog je do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev oziroma do 29. novembra 2013 do 12. ure.
Razpis: Krediti s subvencionirano obrestno mero - Tolmin

Razpis: Krediti s subvencionirano obrestno mero – Tolmin (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d. in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2013 sofinancirala obrestno mero.

Upravičenci morajo pridobljena kreditna sredstva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v Občini Tolmin, oziroma za financiranje obratnih sredstev, in sicer za naslednje namene:

a) investicije v nakup zemljišča; nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnih prostorov; nakup opreme – osnovnih sredstev,

  b) financiranje obratnih sredstev: nakup materiala.

  Za kredite lahko zaprosijo naslednji upravičenci: mikro podjetja, mala podjetja in samostojni podjetniki posamezniki.

  Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

  Rok za oddajo vlog je od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, do 29. 11. 2013 do 12. ure.

  Vir: Tolmin.si

   Oznake: , , , ,