Razpis: krediti za nova delovna mesta in obratna sredstva

Avtor — 15.04.2014
Razvojni center Novo mesto d.o.o. vabi k prijavam na razpis dolgoročnih namenskih kreditov in garancij GSD za leto 2014. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz regije JV Slovenija.
Razpis: krediti za nova delovna mesta in obratna sredstva

Razpis: krediti za nova delovna mesta in obratna sredstva (Vir slike: Freeimages.com)

Predmet razpisa so

  • krediti za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in fizičnih oseb z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev od 1. januarja 2013 dalje in v letu 2013 niso koristili mikrokredita RC ter 
  • krediti delodajalcem (do 50 zaposlenih) za nova delovna mesta realizirana od 1. januarja 2014 dalje ter
  • krediti za obratna sredstva kreditojemalcem, ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2014 prejeli kredit za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila.

Prosilec lahko zaprosi za kredit za samozaposlitev le enkrat. Razpisana sredstva zagotavljajo ZRSZ in občine. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 805.000 evrov. 

Na razpis se lahko prijavijo:

  1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1. januarja 2013 naprej,
  2. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so od 1. januarja 2014 dalje za nedoločen čas oziroma čas odplačila kredita zaposlili osebo in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu,
  3. posojilojemalci, ki so iz razpisanih sredstev GSD za leto 2014 prejeli kredit za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila.

Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa imajo prosilci iz 1. in 2. točke, ki so realizirali samozaposlitev ali novo zaposlitev s posredovanjem ZRSZ. Prosilec lahko zaprosi za kredit za isti namen (investicijo) le enkrat.

Prosilec mora imeti sedež na območju občine, ki sodeluje v razpisu. Izjemoma se lahko kredit odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj 1 zaposlenih oseb za nedoločen čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno bivališče v tej drugi občini oziroma pri kreditu za obratna sredstva se investicija izvaja v omenjeni občini.

Razpis je odprt do konca leta 2014!

Vir: RC NM


Oznake: