Razpis: krediti za odprtje novih delovnih mest v letu 2015

Avtor — 12.04.2015

Razvojni center Novo mesto d.o.o. nudi 750 tisoč evrov v obliki kreditov za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in fizičnih oseb z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Razpis bo odprt do 31. decembra 2015.

Razpis: krediti za odprtje novih delovnih mest v letu 2015

Razpis: krediti za odprtje novih delovnih mest v letu 2015 (Vir slike: BigStockPhoto.com)

Na razpis se lahko prijavijo:

  • osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1. 1. 2014 naprej,
  • delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so od 1. 1. 2015 dalje za nedoločen čas oziroma čas odplačila kredita zaposlili osebo in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu,
  • posojilojemalci, ki so iz razpisanih sredstev GSD za leto 2015 prejeli kredit za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila.

Prosilec mora imeti sedež na območju občine, ki sodeluje v razpisu. Izjemoma se lahko kredit odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj 1 zaposleno osebo (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno bivališče v tej drugi občini oziroma pri kreditu za obratna sredstva se investicija izvaja v omenjeni občini.

Če delodajalec v času, za katerega je prejel kredit, zmanjša število zaposlenih in v roku enega meseca ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas oziroma čas odplačila kredita, je dolžan še neodplačani del kredita vrniti naenkrat, najpozneje v mesecu dni, če odbor za odobritev posojil ne odloči drugače.

Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 750 tisoč evrov, in sicer:

Občina

Razpis posojil v letu 2015

MO Novo mesto

365.000

Občina Črnomelj

35.000

Občina Dolenjske Toplice

5.000

Občina Kočevje

15.000

Občina Metlika

15.000

Občina Mirna

5.000

Občina Mirna Peč

15.000

Občina Mokronog – Trebelno

5.000

Občina Semič

35.000

Občina Straža

55.000

Občina Šentjernej

75.000

Občina Šentrupert

25.000

Občina Škocjan

20.000

Občina Šmarješke Toplice

45.000

Občina Trebnje

10.000

Občina Žužemberk

25.000

Skupaj

750.000

Vir: RC-NM


Oznake: , ,