Razpis: krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih

Avtor — 21.09.2013
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, s katerim nameravajo okrepiti razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev v interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah.
Razpis: krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih

Razpis: krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih (Vir slike: sxc.hu)

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev razvojno raziskovalnih skupin (RR) v podjetjih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine ali v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih RR oddelkov z novo RR skupino na novih razvojno raziskovalnih področjih. Rezultat programa vzpostavitve RR skupine, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu, je vzpostavljena nova RR skupina v podjetju, katero podjetje vpiše v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti (evidenca RO) pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove RR skupine, ki izhaja iz strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti (razvojna strategija) in programa razvoja RR skupine.

Prijavitelji lahko za izvajanje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov za več aktivnosti, ki so vezane na delo v novi RR skupini:

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

  • A1: Zaposlitev ali usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij;
  • A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji ter drugih raziskovalnih in visokošolskih organizacij v Sloveniji ali javne ali zasebne raziskovalne organizacije v tujini;
  • A3: Zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine;
  • A4: Zaposlitev diplomantov, ki so oziroma bodo zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa v obdobju od 1. 1. 2013 do izvedene zaposlitve s strani prijavitelja ter zaposlovanje brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije;
  • A5: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev pri prijavitelju v novo RR skupino.

Upoštevajo se vloge, ki bodo oddane na pošto ali prispele v vložišče ministrstva najkasneje 11. oktobra 2013.

Vir: MGRT

Oznake: , , , ,