Razpis Mestne občine Celje bo odprt do 2. novembra

Avtor — 23.10.2016
Mestna občina Celje vabi k prijavam na razpis, namenjen uresničevanju Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020. Rok za prijavo je 2. november 2016, do 15. ure.
Razpis Mestne občine Celje bo odprt do 2. novembra

Razpis Mestne občine Celje bo odprt do 2. novembra (Vir slike: Pixabay.com)

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014–2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
  • Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
  • Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
  • Ukrep 6: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.

Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine, 
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Vir: Uradni-list