Razpis: na voljo sredstva za promocijo lokalnih proizvodov

Avtor — 19.09.2014
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov BTL (Below the line) promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov v obdobju od 1. decembra 2014 do 25. novembra 2015.
Razpis: na voljo sredstva za promocijo lokalnih proizvodov

Razpis: na voljo sredstva za promocijo lokalnih proizvodov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov, ki potekajo v obdobju od 1. decembra 2014 do 25. novembra 2015.

Z javnim razpisom želi ministrstvo podpreti promocijske aktivnosti, ki na učinkovit in inovativen način prispevajo k doseganju ciljev Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov ter Strategije promocije kmetijskih in živilskih proizvodov. Okvirna višina razpisanih sredstev je 200 tisoč evrov.

Rok za oddajo vloge je 30. oktober 2014, do 10. ure.

Upravičeni vlagatelji so podjetja, s.p.-ji, društva, združenja, javni in zasebni zavodi in nevladne organizacije, ki delujejo na področju promocije, izobraževanja ali mreženja v kmetijstvu in živilstvu, (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije). 

V primeru, da gre za profitne subjekte (podjetja), so do sofinanciranja upravičeni subjekti, katerih letni promet ne presega 200 tisoč evrov letno.

Vir: MKO

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!


Oznake: , ,