Razpis: Nakup električnih in hibridnih vozil

Avtor — 03.03.2014
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je objavil razpis, v katerem ponuja nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nakup novih električnih vozil in novih priključnih hibridnih vozil ali novih vozil na električni pogon.
Razpis: Nakup električnih in hibridnih vozil

Razpis: Nakup električnih in hibridnih vozil (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa so nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči za nakup novih električnih vozil in novih priključnih hibridnih vozil ali novih vozil na električni pogon s podaljševalnikom dosega. Predmet javnega poziva so tudi nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči za:

  • predelavo vozil na način, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem in
  • nakup na zgoraj navedeni način predelanih vozil.

Vloga mora biti vložena pred nakupom novega, pred predelavo oziroma pred nakupom predelanega vozila. To pomeni, da pred oddajo vloge ne sme biti sklenjen noben zavezujoč dogovor o začetku naložbe (podpis pogodbe o finančnem zakupu, datum opravljene storitve, plačan predujem za nakup ali predelavo vozila ipd.).

Na javnem pozivu lahko kandidirajo:

Preverite ostale aktualne razpise!

  • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
  • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb;
  • gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v RS, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
  • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v RS;
  • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v RS.

Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu, vendar najkasneje do 15. novembra 2014.

Vir: Eko Sklad

Oznake: ,