Razpis: naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

Avtor — 09.11.2016
Predmet javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
Razpis: naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

Razpis: naložbe v predindustrijsko predelavo lesa (Vir slike: Pixabay.com)

Upravičenci do podpore v okviru tega javnega razpisa gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo.

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

Razpis poteka do vključno 1. februarja 2017.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR od tega:

za sklop A: za kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo skupno 4.000.000 EUR, in sicer za:

  • enostavne naložbe skupno 3.000.000 EUR,
  • zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR;

za sklop B: za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike, skupno 4.000.000 EUR, in sicer za:

  • enostavne naložbe skupno 1.000.000 EUR,
  • zahtevne naložbe skupno 3.000.000 EUR.

Vir: MKGP

Oznake: