Razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil

Avtor — 22.07.2013
Predstavljamo vam javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil v letu 2013 za pospeševanje razvoja malega gospodarstva na območju mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.
Razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil

Razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil. (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa

Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro in malih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo novih projektov, ki omogočajo ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev. Ugodni viri dolžniškega financiranja so namenjeni tudi izboljšanju tržnega položaja, prodoru na nove trge ter širitvi in obnovi dejavnosti.

Sredstva

Skupna višina razpisanih sredstev je 1.400.000 EUR.

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin (Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba) ter ustrezajo kriterijem za mikro in mala podjetja. Prijavitelji morajo imeti tudi sedež dejavnosti in realizirati investicijo na območju naštetih šestih občin.

Več o vseh razpisih, o katerih smo pisali, si preberite v rubriki Razpisi.

Rok za prijavo

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oz. najkasneje do vključno 10. 4. 2014. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 10. 4. 2014, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu RS. Vloge, ki bodo prispele po 10. 4. 2014 ali po objavi zaprtja razpisa, se kot prepozne zavržejo.

Roki za prijavo so: 20. 8. 2013, 10. 10. 2013, 10. 12. 2013, 10. 2. 2014, 10. 4. 2014

Vir: nova-gorica.si

Oznake: , , , ,