Razpis: Nova delovna mesta v Novi Gorici

Avtor — 28.02.2014
Mestna občina Nova Gorica želi s sofinanciranjem zagotoviti nova delovna mesta osebam, ki so prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v Območni službi Nova Gorica in spadajo v prednostno ciljno skupino.
Razpis: Nova delovna mesta v Novi Gorici

Razpis: Nova delovna mesta v Novi Gorici (Vir slike: sxc.hu)

Kot prednostna ciljna skupina so v letu 2014 določene naslednje skupine brezposelnih oseb, ki:

  • prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti,
  • brezposelne osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč,
  • dolgotrajno brezposelne osebe (prijavljene na Zavodu več kot 1 leto),
  • osebe starejše od 50 let,
  • osebe brez izobrazbe,
  • iskalci prve zaposlitve.

Preverite ostale aktualne razpise!

Namen javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb, pa tudi vplivanje na ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti k odpravljanju predsodkov, povezanih z zaposlovanjem teh skupin na trgu dela.

Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški dela plače osebe, ki spada v prednostno ciljno skupino na podlagi predhodnega mnenja Zavoda ter ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.

Znesek pomoči znaša 4.500 evrov. Javni razpis je odprt do 24. 3. 2014, do 15. ure.

Vir: Nova-gorica.si


Oznake: , ,