Razpis: Občina Sežana spodbuja zaposlovanje

Avtor — 15.02.2016
Občina Sežana bo v okviru javnega razpisa podelila 80 tisoč evrov sredstev za namene sofinanciranja ukrepov spodbujanja zaposlovanja v letu 2016. Za sredstva lahko zaprosijo bodoči samostojni podjetniki in podjetja, ki nameravajo zaposlovati.
Razpis: Občina Sežana spodbuja zaposlovanje

Razpis: Občina Sežana spodbuja zaposlovanje (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za tri ukrepe:

  • sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
  • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
  • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

Pri izboru končnih prejemnikov bo upoštevanih nekaj meril

Za Ukrep 1 bo pomembna finančna stabilnost in likvidnost prosilca (glede na bonitetno oceno), starost mladega izkalca zaposlitve ali pripravnika ter zaposlitev za nedoločen čas. 

Za Ukrep 2 bo poleg finančne stabilnosti in likvidnosti prosilca (glede na bonitetno oceno) in zaposlitve za nedoločen čas upoštevano še, ali gre za dolgotrajno breezposelno osebo, invalidnost osebe ter starost brezposelne osebe nad 50 let oz. do vključno 29 let. 

Za Ukrep 3 bodo sredstva razdeljena glede na število prijavljenih, če ti izpolnjujejo vse razpisne pogoje, ter glede na višino razpoložljivih sredstev. 

Prijave so možne do 23. marca 2016

Vsi zainteresirani lahko vloge oddate na obrazcu “Vloga za javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2016”. Vloga naj bo čitljivo izpolnjena, podpisana in žigosana. Vsebovati mora vse potrebne priloge, dokazila in podatke, ki so bili določeni z razpisno dokumentacijo.

Vir: Občina Sežana

Oznake:
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>