Razpis: Obveščanje o varčevanju z energijo

Avtor — 21.11.2012
Petrol d.d. je objavil javni razpis, namenjen spodbujanju izvajanja programov informiranja in ozaveščanja glede porabe energije. Na razpis se lahko prijavijo podjetja, zavodi, društva, javni skladi, občine in drugi.
Razpis: Obveščanje o varčevanju z energijo

Razpis: Obveščanje o varčevanju z energijo (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja.

Upravičeni stroški so:

  • organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji, individualna svetovanja, ipd.);
  • izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgibanke, brošure, priročniki, poučne knjige, tematski sklopi znotraj publikacije, priloge časopisom, spletne strani ali aplikacija);
  • organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

  • občine;
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti);
  • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 300.000,00 EUR.

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 4. 12. 2012.

Vir: Petrol.si

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

Oznake: ,